Sorumluluk Reddi Beyanı Disclaimer Statement
Bu e-posta ekleri de dahil olmak üzere gizli bilgi icermektedir ve sadece gönderilen kisiye yöneliktir. / This message, including any attachments, contains confidential information and is intended only for the individual named. Bu e-postanin gönderilmek istendigi kisi degilseniz ya da bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, ACTUS ve/veya ilgili avukatın onayı olmaksızın bu mesajin okunmasi, değisştirilmesi, kopyalanmasi, üçüncü kişilere açıklanmasi, yayınlanmasi, ifsa edilmesi veya iletilmesi yasaktır./ If you are not the named addressee or if you have received this e-mail by mistake, you are forbidden to read, disseminate, distribute, copy, reproduce or modify this e-mail. Böyle bir durumda lütfen yollayan kisiyi hemen haberdar ediniz ve mesaji sisteminizden derhal siliniz. / Please notify the sender immediately in such a case and delete this e-mail from your system. E-posta iletiminin güvenli veya hatasız oldugunun garantisi olmadığından, geç veya eksik iletim; içerik ve bilgilerde eksiklik, kayıp ya da değişiklik olabilir. Bu nedenle, bu mesajin iletiminden dolayı ACTUS ve/veya ilgili avukat hiçbir şekilde sorumlu değildir. /E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as the mail may arrive late or incomplete or the information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed or amended. ACTUS and/or the lawyer concerned therefore does not accept liability for any errors, loss of integrity or confidentiality or omissions in the contents of this message or for the information transmission, reception, storage of use of such in any way whatsoever, which arise as a result of e-mail transmission.